สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียน การสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
 
สพป.สร.2 แจ้งจัดสรรงบประมาณ ให้ รร. 2 กลุ่มเป้าหมาย ดังเอกสารแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง + บัญชีจัดสรร
 
เมื่อ : 2016-03-14 10:52:28