สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2559 สพป.สุรินทร์ เขต 2
 
เพื่อประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2559 ใช้ประกอบและศึกษาเป็นแนวทาง ต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แผนปฏิบัติการปี 2559
 
เมื่อ : 2016-03-14 10:00:34