สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559
 
ขอเชิญคณะกรรมการประชุม ในวันที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนรัตนวิทยาคม
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ และ คำสั่ง สพป.สุรินทร์ เขต 2
 
เมื่อ : 2016-03-09 11:57:11