สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559) (วันพฤหัสบดี ที่ 17 มี.ค.59 ท่าตูม ชุมพล รัตนะ) (วันศุกร์ ที่ 18 มี.ค.59 สนม โนนนารายณ์)
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- แบบฟอร์มบัญชีหมายเลข 2-4 Excle
- รายละเอียดเงินเดือน
- ตารางเงินเดือน
 
เมื่อ : 2016-03-09 10:45:38