สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งสรุปผลการปฏิบัติราชการของ ผอ.ร.ร. เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เม.ย. 59) ภายในวันที่ 18 มี.ค.59 ที่คุณการต์สิริน ภูมิธนนิเวศน์ และคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของ ผอ.ร.ร. จะออกประเมินตั้งแต่วันที่ 7-31 มี.ค.59
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง/แบบรายงานผลการปฎิบัติราชการ/คำสั่งคณะกรรมการประเมินฯ
 
เมื่อ : 2016-03-03 18:47:48