สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559) โรงเรียนนับตัวในวันที่ 1 มีนาคม 2559 หนังสือแจ้งได้ลงไว้ให้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.59 เรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลด
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2016-02-29 17:27:09