สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา (เฉพาะ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ และประธานเครือข่ายโรงเรียนทั้่ง 15 เครือข่าย ประชุมในวันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคชสาร สพป.สุรินทร์ เขต 2 เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559) หนังสือเชิญและคำสั่งแต่งตั้งจะแจกในวันประชุม
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2016-02-29 17:24:24