สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
 
ผู้ประสงค์ย้าย ส่งคำร้องพร้อมเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2556
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
- หลักเกณฑ์ย้ายตาม ว9
- หลักเกณฑ์เพิ่มเติม
- คำร้องขอย้าย
 
เมื่อ : 2013-08-01 18:14:54