สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน) และบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2559
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต
 
เมื่อ : 2016-02-26 17:41:21