สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดําแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2559
 
แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2559 จาก ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2559 เป็นระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 โรงเรียนใดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรุ่นในการประชุม เพราะติดภารกิจ ขอให้แจ้งเปลี่ยนแปลงมายังกลุ่มนโยบายและแผน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 044-598896
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดําแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2559
 
เมื่อ : 2016-02-26 10:32:25