สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส่งใบสมัครทุนกาชาด 88 พรรษาของเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์
 
รายชื่อนักเรียนขอรับทุนการศึกษา ประกอบด้วย 1.ดช.ธีระไนย ยินดีรัมย์ โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง 2.ดญ.นัฐชา พวงไธสง โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง 3.ดญ.ยศวดี กระจ่างศรี โรงเรียนบ้านบอน(ท่าวารี) 4.ดญ.ฆิฆัมพร มาเป้า โรงเรียนบ้านซาด 5.ดช.เพ็ชร ดีสองชั้น โรงเรียนบ้านนางเข็ม
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แบบประวัติขอรับทุนการศึกษา
 
เมื่อ : 2016-02-25 11:36:10