สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๙
 
ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๙ รับสมัครนักเรียนชายจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ในระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม – ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์บวชประจำอำเภอต่างๆ ได้แก่ อำเภอรัตนบุรี/อำเภอท่าตูม/อำเภอชุมพลบุรี/อำเภอสนมและอำเภอโนนนารายณ์
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสาร1
 
เมื่อ : 2016-02-24 09:59:26