สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน
 
ส่งภายใน 15 สิงหาคม 2556 ประสงค์ย้ายภายในสพป.สุรินทร์ เขต 2 ให้ส่งคำร้องพ้อมเอกสารประกอบ จำนวน 1 ชุด และประสงคืย้ายไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ ส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบ จำนวน 2 ชุด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
- หลักเกณฑ์ตาม ว8
- หลักเกณฑ์เพิ่มเติม
- คำร้องขอย้าย
- เอกสารประกอบการย้ายสับเปลี่ยน
 
เมื่อ : 2013-08-01 18:00:14