สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559 วันอังคารที่ 23 ก.พ.59 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - าระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559 วันอังคารที่ 23 ก.พ.59
- เอกสารประกอบการประชุม 1
- เอกสารประกอบการประชุม 2
 
เมื่อ : 2016-02-19 13:39:49