สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การแข่งขันทักษะวิชาการและทักษะด้านดนตรี นาฏศิลป์
 
>>ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก กำหนดจัดงานบัวโคกนิทรรศ 2016 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 12 มี.ค. 2559 ส่งใบสมัครระหว่างวันที่ 8 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านวิชาการ ทักษะด้านดนตรี นาฏศิลป์ และเรียนรู้นอกสถานศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมการแข่งขันประกอบด้วย การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ 5 กลุ่มสาระหลัก, คิดเลขเร็ว, คัดลายมือ, ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง วงดนตรีลูกทุ่ง การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์, นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์, เดี่ยวพิณ เดี่ยวแคน เดี่ยวโหวด เป็นต้น >> ผู้สนใจ ติดต่อสอบถาม และส่งใบสมัคร ได้ที่ ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก โทร. 0-4455-8971, 081-0727386 หรือ เวปไซด์ http://www.bua-kokthatum.go.th
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ประกาศ อบต.บัวโคก
 
เมื่อ : 2016-02-18 17:30:05