สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ที่มีครูที่สอนไม่ตรงวุฒิ
 
ขอความร่วมมือโรงเรียนสำรวจข้อมูลครูที่สอนไม่ตรงวุฒิ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามแบบฟอร์ม ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้ง
- แบบรายงาน
 
เมื่อ : 2016-02-18 17:00:05