สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนอำเภอท่าตูมและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดงานวันครู 2559 ทุกท่าน ขอความกรุณา..
 
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดงานวันครู 16 มกราคม 2559 เนื่องด้วยในงานวันครูที่ผ่านมา จุดบริการคุรุสภา สพป.สร.2 ได้มอบ รางวัล ต่างๆ ไปยังหน่วยจัดงานวันครู อำเภอท่าตูม ดังนี้ 1. เข็มครูผู้สอนดีเด่น + เกียรติบัตร ครูผู้สอนดีเด่น 2558 ปรากฎว่า มีรางวัลของครูอำเภอชุมพลบุรี หลงไปจำนวน 1 รางวัล คือ นางสาวกนกพร ทัพแสง โรงเรียนบ้านสำโรง/สพป.สร.2 อ.ชุมพลบุรี // บัดนนี้ การจัดงานวันครูได้ล่วงเลยมาแล้ว ถ้ารางวัลยังอยู่ที่หน่วยงานวันครูอำเภอท่าตูม ขอให้ส่งคืน จุดบริการคุรุสภา สพป.สร.2 เพื่อทำการมอบให้เจ้าตัวต่อไป ขอบคุณค่ะ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2016-02-18 09:49:05