สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผูู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารงานบุคคลใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 แทนตำแหน่งว่าง
 
สพป.สุรินทร์ เขต 2 ได้ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริการงานบุคคล ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 แทนตำแหน่งว่าง รับสมัครระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - สำเนาหนังสือ ที่ ศธ 04167.01/622 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
- หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา ฯ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
เมื่อ : 2016-02-17 08:58:09