สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2559
 
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2559 วันที่ 3 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว(อำเภอรัตนบุรี อำเภอสนม อำเภอโนนนารายณ์) วันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการท่าตูม-ชุมพลบุรี (อำเภอท่าตูม และอำเภอชุมพลบุรี)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2559
 
เมื่อ : 2016-02-16 14:30:57