สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559) นับตัวในวันที่ 1 มีนาคม 2559
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่งและฟอร์มนับตัว
- ฟอร์มนับตัว
 
เมื่อ : 2016-02-16 10:46:06