สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งเลื่อนการจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557 มาจัดในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ และซักซ้อมในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
 
เมื่อ : 2016-02-11 16:00:04