สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เรื่อง การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๔ ภูมิภาค ๓ หลักสูตร
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๓ หลักสูตร ๒. ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เรื่อง การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๔ ภูมิภาค ๓ หลักสูตร ไฟล์ 1
 
เมื่อ : 2016-02-08 13:54:09