สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เรื่อง โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองและสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการฝึกอบรมและใบสมัคร จำนวน ๑ ชุด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เรื่อง โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองและสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
 
เมื่อ : 2016-02-08 13:44:10