สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประชาสัมพันธ์ มาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2559
 
์ประชาสัมพันธ์ มาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2559 ตั้งแต่เดือน มกราคม -ธันวาคม 2559 ทั้งในกรุงเทพและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 71 หลักสูตร หลักสูตรที่อบรมสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาบุคลากร สำหรับผู้ที่สนใจสามารถ download รายละเอียดได้ที่ www.icess.tu.ac.th
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2016-02-03 10:23:51