สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ๓ หลักสูตร
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คำชี้แจงการฝึกอบรมฯ จำนวน ๑ ชุด ๒. ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน ๑ ชุด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ๓ หลักสูตร
 
เมื่อ : 2016-02-02 14:41:02