สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
 
เมื่อ : 2016-02-02 11:12:57