สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การอนุมัติจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู (เพิ่มเติม)
 
สพฐ. อนุมัติจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมบ้านพักครู รร.บ้านอ้อตลิ่งชัน อำเภอชุมพลบุรี จำนวนเงิน 200,000 บาท และแจ้ง รร.ที่ได้รับแจ้งจัดสรรก่อนนี้ จำนวน 5 โรง ให้ดำเนินการถ่ายภาพก่อนซ่อม 2 ภาพ และหลังซ่อม 2 ภาพ รายงานให้ กลุ่มนโยบายและแผน ทราบด้วยเพื่อรายงาน สพฐ.ต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่งบัญชีจัดสรรงบประมาณ
 
เมื่อ : 2016-02-02 10:14:00