สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ประชุมอบรมเชิงปฏบัติการครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระ โรงเรียนขายโอกาส
 
ประชุมอบรมเชิงปฏบัติการครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระ โรงเรียนขายโอกาส ระหว่างวันที่ 8 - 11 ก.พ 59 ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสาร1
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 2016-02-02 10:08:46