สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งยกเลิกหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ที่ ศธ 04167.02/370 ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 เรื่อง การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557
 
ตามที่ สพป.สุรินทร์ เขต 2 แจ้งให้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรค์เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557 เดินทางมารับเครื่องราชฯ ด้วยตนเองในระหว่างวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น ให้เลื่อนกำหนดการดังกล่าวออกไปก่อน ส่วนจะให้มารับในวันใดนั้นจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง สำหรับผู้ที่มารับไปแล้วยังไม่ต้องนำส่งคืน สพป.สุรินทร์ เขต 2 จะแจ้งให้ทราบในภายหลังเช่นกัน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2016-02-01 16:03:03