สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายชื่อผู้ที่ยังไม่มาเซ็นรับทราบการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้มาเซ็นให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - บัญชีรายชื่อ
 
เมื่อ : 2016-02-01 11:40:00