สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ตรวจสอบเอกสารคำร้องขอย้ายต่างเขต (แก้ไขด่วน)
 
- ให้ครูที่มีรายชื่อ (แถบสีเหลืองติดต่อขอรับเอกสารที่กลุ่มบริหารงานบุคคล) - ครูที่ส่งคำร้องขอย้ายต่างเขต ตรวจสอบรายชื่อ กรณีผิดพลาดให้โทรศัพท์แจ้งที่ 0998676268 ภายในวันจันทร์ที่ 1 ก.พ. 59
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ข้อมูล ณ วันที่ 28 ม.ค. 59
 
เมื่อ : 2016-01-31 12:35:31