สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ทวงถามรายงานผลการจัดงานวันครู 16 มกราคม 2559 อำเภอชุมพลบุรี
 
เรียนประธานเครือข่ายอำเภอชุมพลบุรีทุกท่าน** //ตามที่ตัวแทนกรรมการการจัดงานวันครูของอำเภอชุมพลบุรีได้รับเอกสารจาก คุรุสภาเขตไป ขอความกรุณาส่งเอกสารรายงานผลการจัดงานวันครูคืนด้วยค่ะ 1. แบบสอบถาม (ไม่คบไม่เป็นไร) 2. ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 5,000 บาท 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มิใช่ข้าราชการจำนวน 1 ฉบับ 4. รายงานผลการจัดงานวันครูของอำเภอชุมพลบุรี 5. บัญชีลงเวลาผู้เข้าร่วมงานวันครู จำนวนไม่ต่ำกว่า 200 คน// ****ส่งเอกสารมายัง คุรุสภาเขตฯ ภายในวันนี้ ขอบคุณค่ะ*****
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2016-01-29 09:10:47