สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
เชิญประชุมเพื่อหาแนวทางนการสร้างศาลหลักเมืองรัตนบุรี
 
เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้แทนเข้าประชุมเพื่อหาแนวทางนการสร้างศาลหลักเมืองรัตนบุรี ในวันที่ 29 ม.ค.59 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สร2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เชิญประชุมเพื่อหาแนวทางนการสร้างศาลหลักเมืองรัตนบุรี
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 2016-01-28 13:51:16