สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
เชิญประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)
 
แจ้งรายละเอียดการประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน) เดิมกำหนดประชุม ในวันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เปลี่ยนแปลงวันประชุมเป็น วันที่ 27 มกราคม 2559 รายเอียดนอกนั้นคงเดิม
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2016-01-25 14:30:38