สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. การชี้แจงการฝึกอบรมฯ จำนวน ๑ ชุด ๒. ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน ๒ ชุด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง
 
เมื่อ : 2016-01-25 09:28:47