สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
เชิญประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ขอความอนุเคราะห์ให้ธุรการโรงเรียนประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
เมื่อ : 2016-01-22 14:44:47