สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำรวจข้อมูลการจ้างคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ
 
ให้สถานศึกษารายงานข้อมูลคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ ภายใน 26 มกราคม 2558
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
 
เมื่อ : 2016-01-22 13:26:55