สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญประชุม ผู้บริหารโรงเรียน และครูธุรการโรงเรียน
 
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต เขต 2 จะดำเนินการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และธุรการโรงเรียน พร้อมทั้งมอบรางวัลคุรุสดุดีระดับชาติทุกสาขา ในวันที่ 28 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จึงขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา ธุรการโรงเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลคุรุสดุดีทุกท่าน เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน (เอกสารดังแนบ)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ/เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 2016-01-21 14:36:16