สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การซักซ้อมแนวปฏิบัติงานเกี่ี่ยวกับการค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.
 
การซักซ้อมแนวปฏิบัติงานเกี่ยวกับการค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค และ ช.พ.ส.
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - สำเนาหนังสือ ที่ ศธ 04167.01/248 ลงวันที่ 21 มกราคม 2558
- หน้าที่สมาชิก ช.พ.ค และสมาชิก ช.พ.ส.
 
เมื่อ : 2016-01-21 13:50:00