สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การจ้างครูเกษียณอายุราชการมาทำหน้าที่เป็นครูอัตราจ้าง
 
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนต่อไปนี้ ร.ร.บ้านสี่เหลี่ยม, ร.ร.รัตนวิทยาคม, ร.ร.ไตรคามวิทยา, ร.ร.บ้านสร้างบก, ร.ร.บ้านทับโพธิ์วิทยา, ร.ร.บ้านหนองผือ, ร.ร.บ้านนาอุดม, ร.ร.บ้านปรีง, ร.ร.บ้านกระเบื้องใหญ่, ร.ร.บ้านม่วงน้อย, ร.ร.บ้านดู่นาหนองไผ่, ร.ร.บ้านขี้เหล็ก "คุรุราษฎร์บำรุง" และ ร.ร.บ้านหนองหว้า กรอกข้อมูลเพิ่มเติมลงในแบบสำรวจการจ้างครูเกษียณอายุราชการ ส่งภายในวันที่ 22 มกราคม 2559
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- แบบรายงานข้อมูลฯ
 
เมื่อ : 2016-01-20 16:40:36