สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การจัดสรรงบประมาณปี 2559 ค่าซ่อมแซมบ้านพักครู
 
สพป.สร.2 แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 5 โรง ดังแนบ ให้ รร.จัดส่งประมาณการ ตามแบบ ปร.4,5,6 ในจำนวนเงินงบประมาณ 200,000 บาท ส่งให้กลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 25 มกราคม 2559
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่งพร้อมบัญชีจัดสรร
 
เมื่อ : 2016-01-20 14:56:44