สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอเชิญร่วมส่งแบบใบสมัครรับเลือกและผลงานของสตรีทำงานดีเด่นเพื่อมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2559
 
ขอเชิญร่วมส่งแบบใบสมัครรับเลือกและผลงานของสตรีทำงานดีเด่นเพื่อมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2559 ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ สตรีนักบริหารดีเด่น (สาขาสตรีผู้บริหารภาคราชการดีเด่น)สตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น (สาขาสตรีครูแนะแนวดีเด่น) ประเภทละ 1 คน และสามารถโหลดแบบฟรอม์ใบสมัครและคุณสมบัติหลักเกณฑ์ต่างๆได้ที่ www.labour.go.th ส่งภายในวันที่ 21 มกราคม 2559 ที่ สพป.สุรินทร์ เขต 2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2016-01-20 11:13:02