สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและเปิดรั้วโรงเรียน ปี 2559
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและเปิดรั้วโรงเรียน ปี 2559
 
เมื่อ : 2016-01-12 11:11:32