สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แจ้งให้มารับหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อโรงเรียนที่สั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 1 ฉบับ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
 
เมื่อ : 2016-01-12 11:06:55