สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
แจ้งรหัส OBEC และ SMIS (กรณีโรงเรียนต้องการตรวจสอบรหัสโรงเรียนเพื่อใช้งาน)
 
ตามที่ สพฐ.ได้กำหนดรหัสต่างๆเพื่อให้โรงเรียนในสังกัด ได้ใช้เป็นรหัสในการขับเคลื่อนงานต่างๆทางด้านการพัฒนาการศึกษา การจัดสรรงบประมาณ การกำกับติดตามการดำเนินงาน และงานด้านการศึกษาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ สพป.สร.2 ได้รับข้อร้องเรียนและปัญหาในการจดจำรหัสดังกล่าวไม่ได้ ซึ่งมีตัวหลักสำคัญที่ต้องใช้งานได้แก่ รหัส OBEC และ รหัส SMIS สพป.สร.2 จึงขอแจ้งรหัสมาเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้ทราบตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมข่าวประชาสัมพันธ์นี้
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รหัสOBEC และ รหัสSMIS ของโรงเรียนในสังกัด
 
เมื่อ : 2013-07-29 10:22:57