สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดหาสื่อวัสดุในการพัฒนาการเรียนการสอนและวิชาชีพ โรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
สพป.สร.2 แจ้งจัดสรรงบประมาณ จำนวน 80,000 บาท 5 โรง ที่เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนเป้าหมาย ปี 2559 ดังแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่งและบัญชีจัดสรร
 
เมื่อ : 2016-01-06 18:13:36