สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2559 โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 2
 
สพป.สร.2 แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี 2559 เพื่อเป็นค่าจ้างธุรการโรงเรียน 104 อัตรา และ จ้างนักการภารโรง 77 อัตรา
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่งและจัดสรรงบประมาณ
 
เมื่อ : 2016-01-06 17:37:19