สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2557
 
เนื่องจากต้องคัดเลือกเพื่อเสนอรายชื่อต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยด่วน หากท่านใดประสงค์ที่จะส่งผลงานเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดแจ้งรายชื่อ ที่ โทรศัพท์หมายเลข 084-6011470 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) และส่งผลงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 เพื่อดำเนินการต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : -
 
เมื่อ : 2013-07-26 17:09:34