สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนที่สุด แจ้งประธานเครือข่ายทั้ง 15 เครือข่าย
 
ขอให้ส่งไฟล์โครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการปี 2559 ที่ e-mail:yayamalee@hotmail.com ด่วน ที่ส่งไฟล์มาแล้ว ได้แก่ ท่าตูม 2 ท่าตูม 4 รัตนบุรี 1 รัตนบุรี 2 รัตนบุรี 3
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2016-01-05 14:27:41