สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - สำเนาหนังสือ ที่ ศธ 04167.01/3 ลงวันที่ 4 มกราคม 2559
- คู่มือการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ ฯ พ.ศ. 2546
- ตัวอย่างประกาศ แบบเสนอชื่อ และใบสมัคร
 
เมื่อ : 2016-01-04 13:54:02